Kurs obsługi kos spalinowych i kosiarek

Kurs obsługa kos spalinowych oraz kosiarek  przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe, wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków  itp. Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi kos spalinowych i kosiarek oraz bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

 Ogólny program kursu obsługi kos spalinowych oraz kosiarek:

  1. Budowa kos spalinowych i kosiarek.
  2. Obsługa i konserwacja
  3. BHP , p.pomoc
  4. Zajęcia praktyczne

Czas trwania:
Kurs trwa: 4 godzin szkolenia teoretycznego i 4 godziny zajęć praktycznych.
Egzamin po kursie obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Na naszym kursie nauczysz się jak bezpiecznie posługiwać się kosą spalinową oraz kosiarką. Dowiesz się w jakie środki ochrony indywidualnej musisz być wyposażony. Poznasz budowę wykaszarek, wycinarek i kosiarek. Zasady ich konserwacji oraz nauczysz się w jaki sposób diagnozować i usuwać proste awarie.


Z naszej oferty  skorzystają zarówno indywidualni klienci, którzy chcą wzbogacić swoje  umiejętności  oraz CV.  Jak również pracodawcy, którzy chcą by ich pracownicy zdobyli nowe umiejętności. Dodatkowo pracodawcy otrzymają  program instruktarzu stanowiskowego, oraz ocenę ryzyka na stanowisku: operator kosy spalinowej i kosiarki.

W myśl przepisów Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  Pracodawca powinien podjąć niezbędne działania, aby pracownicy użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.