Kompleksowa obsługa BHP – szkolenia, audyty, analizy

Proponujemy Państwu wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r. z późn. zm.).

 • szkolenia w zakresie BHP
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP
 • audyty stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych BHP
 • konsultacje w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • konsultacje w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli np. PIP i PIS