E-Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 1. Wprowadzenie
 • Informacje o szkoleniu
 1. Bezpieczeństwo pracy w przepisach
 • Czym jest BHP?
 • Prawa i odpowiedzialność pracowników
 • Czas pracy, przerwy i urlopy
 • Kodeksowa ochrona rodziców
 • Wypadki i choroby zawodowe
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna i pracownicy młodociani
 1. Zagrożenia zdrowia i życia pracowników
 • Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
 • Stres
 • Depresja
 • Zawał serca
 • Grypa
 1. Moduł dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Maszyny i urządzenia
 • Pomieszczenia pracy i wyposażenie pracownika
 • Zagrożenia zdrowia i życia pracowników stanowisk robotniczych
 1. Prace na wysokości
 • Prace szczególnie niebezpieczne i prace na wysokości
 1. Wypadki i pierwsza pomocą
 • Pożary
 • Wprowadzenie do pierwszej pomocy
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Rany i krwotoki
 • Pierwsza pomoc