HACCP

PROPONUJEMY KOMPLEKSOWE WDRAŻANIE SYSTEMU HACCP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności związane jest z wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności jakimi są m.in. zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
oraz systemu HACCP.

Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP jest obowiązkiem wszystkich operatorów żywności bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności. Jest to wymóg prawa określony m.in. w: Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzeniu (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności, Rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Nasza usługa skierowana jest do zakładów branży spożywczej takich jak sklepy, hurtownie, piekarnie, cukiernie, punkty małej gastronomii, restauracje, stołówki, zakłady produkujące żywność itp. Jakość wykonywanych usług zapewniają  specjaliści w dziedzinie żywienia z długoletnim doświadczeniem związanym z wdrażaniem  systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności  HACCP.


W ramach usługi oferujemy:
  • pomoc w realizacji zaleceń i wymagań  stawianych przez Sanepid
  • opracowanie indywidualnej kompletnej dokumentacji dostosowanej do charakteru prowadzonej działalności tj.: Księgi HACCP, Księgi GMP/GHP, wszelkich niezbędnych procedur, instrukcji, formularzy, rejestrów
  • szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień higieny oraz wymagań systemu HACCP/GMP/GHP
  • pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia zapisów w dokumentacji sanitarnej

Ponadto zapewniamy:
  • korekty w przypadku zaistniałych zmian w zakresie prowadzonej działalności,
  • korekty w przypadku zaistniałych zmian prawnych,
  • konsultacje dla osób rozpoczynających działalność w branży spożywczej w pełnym zakresie GRATIS !

http://www.haccp-safe-food.pl

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ, CZY TWÓJ ZAKŁAD I OPRACOWANA DOKUMENTACJA HACCP/GHP/GMP SPEŁNIA WYMAGANIA SANITARNE I POZYTYWNIE PRZEJDZIE KONTROLĘ INSPEKCJI SANITARNEJ – Zadzwoń !!!