Pierwsza pomoc

Proponujemy państwu szkolenia dla pracowników oraz osób indywidualnych z zakresu pierwszej  pomocy przedmedycznej.  Szkolenie składa się z wykładu, prezentacji, pokazów i ćwiczeń. Pracujemy i ćwiczymy na profesjonalnym sprzęcie: fantomach, treningowym defibrylatorze(AED) oraz na sprzęcie ratowniczym, w którego skład wchodzą apteczki, materiały opatrunkowe, nosze ratunkowe, kołnierze ortopedyczne, szyny kramera itp.

Korzyści ze szkolenia to nabycie umiejętności niesienia pomocy w nagłych wypadkach oraz sytuacjach ratowania życia.
A wszystko to przedstawione w sposób nowoczesny i przystępny.

ZAJĘCIA  PROWADZONE SĄ PRZEZ  DOŚWIADCZONYCH RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ORAZ INSTRUKTORÓW  EUROPEJSKIEJ  RADY  RESUSCYTACJI


Celem szkolenia jest:

 • prawidłowe rozpoznawanie i sprane reagowanie w stanach życia;
 • opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy;
 • postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji);

 


Kurs pierwszej pomocy obejmuje:

1. Aspekty moralne i prawne udzielania pierwszej pomocy
2. Podstawowe postępowanie w urazach:

 • Krwotoki
 • Opatrywanie ran
 • Postępowanie przy wbitym ciele obcym
 • Złamania
 • Urazy mechaniczne
 • Oparzenia
 • Omdlenia
 • Zakrztuszenie
 • Porażenie prądem
 • Zatrucia substancjami żrącymi
 • Postępowanie przy zawale serca
 • Epilepsja

3. Postępowanie w trakcie wypadku komunikacyjnego.
4. Podstawowe postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia – reanimacja.

Nagłe zatrzymanie krążeniaPadaczkakrwawienie z nosa


Ćwiczenia

1. Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
3. Tamowanie krwotoków
4. Pozycja przeciwwstrząsowa
5. Postępowanie przy zakrztuszeniu
6. Wykonywanie opatrunków
7. Unieruchamianie kończyn
8. Ćwiczenia na fantomie z reanimacji (osoby dorosłej i dziecka)
9. Ćwiczenia w zastosowaniu pozycji bocznej


Na życzenie możemy szkolenie poszerzyć o zagrożenia z danego zawodu np. dla ochroniarzy szkolenie rozszerzone
jest o postępowanie z ranami postrzałowymi, dla trenerów sportowych o urazy i kontuzje sportowe itp.