Szkolenia BHP

Wszystkie prowadzone przez nas szkolenia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technik multimedialnych celem zwiększenia efektywności i osiągnięcia jak najlepszego poziomu nauczania.

   1. Szkolenia z zakresu BHP

•    wstępne (instruktaż ogólny),
•    dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
•    dla pracowników administracyjno- biurowych,
•    dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
•    dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych


 2. Szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy

•    Pierwszej pomocy przedmedycznej (obejmujące zarówno szkolenie teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne) dla pracowników oraz osób indywidualnych, których realizm podnosi zastosowanie profesjonalnego sprzętu – imitacji urazów,   specjalistycznych fantomów do nauki resuscytacji itp.
•    Pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia u dzieci


  3.Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej odbywają się zastosowaniem prezentacji oraz środków audiowizualnych mających na celu jak najprzystępniejsze przedstawienie omawianych zagadnień oraz szczególne wyczulenie słuchaczy na sytuacje potencjalnie niebezpieczne.


 4. Szkolenia z zakresu  zagadnień  oraz wymagań systemu HACCP/GMP/GHP,

Przedmiotem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. Zapoznanie uczestników  z wymaganiami prawa w zakresie GHP, GMP i systemu HACCP.
Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek i umiejętności  niezbędnych przy projektowaniu systemu HACCP oraz opracowywania dokumentacji GHP, GMP, HACCP


Realizujemy też szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem Państwa firmy.