E-Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach medycznych

Szkolenie to bazuje na szkoleniu okresowym dla pracowników administracyjno-biurowych, lecz zostało wzbogacone o dodatkowy moduł zawierający następujące rozdziały:
  • Czynniki fizyczne zagrażające pracownikom służby medycznej
  • Czynniki chemiczne zagrażające pracownikom służby medycznej
  • Czynniki biologiczne zagrażające pracownikom służby medycznej
  • Czynniki psychofizyczne zagrażające pracownikom służby medycznej
  • Identyfikacja zagrożeń wypadkiem oraz bhp w zakładach służby zdrowia