Szkolenie prace na wysokości

SZKOLENIE PRACE NA WYSOKOŚCI

Zapraszamy  na szkolenie dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości. Szkolenie ma na celu zapoznanie oraz nauczenie  wykorzystania sprzętu do prac na wysokości oraz metod asekuracji.


Celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności identyfikowania oraz oceny zagrożeń w pracy na wysokości,
 • nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem przeznaczonym do prac na wysokości,
 • nabycie umiejętności bezpiecznej organizacji pracy na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji

PROGRAM SZKOLENIA

 • BHP oraz wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości.
 • Charakterystyka pracy na wysokości.
 • Zagrożenia podczas prac wysokościowych.
 • Zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości.
 • Rodzaje prac na wysokości i ich charakterystyka.
 • Poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych.
 • Posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych.
 • Budowanie przykładowych stanowisk roboczych.
 • Rodzaje węzłów roboczych i ich zastosowanie.
 • Budowa stanowisk asekuracyjnych.
 • Prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości .
 • Organizacja w miejscu pracy (asekuracja na stanowisku, pozycjonowanie).
 • Wykonywanie pracy na wysokości pod nadzorem instruktora .
 • Podstawowe aspekty transportu materiałów i narzędzi w różnych kierunkach.
 • Asekuracja na dachach poziomych i stromych.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień)