E-Szkolenie w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej zdalnie przez pracowników

Właśnie w naszej ofercie pojawiło się nowe szkolenie: Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników).
Dotyczy ono różnych aspektów pracy zdalnej jakie powinien znać pracownik, aby swobodnie się czuć w tym zakresie. Są tutaj i kwestie związane z aspektami prawnymi, w tym bhp i różnego rodzaju umowy, aspekty dotyczące tego jak zorganizować sobie miejsce do pracy zdalnej i samą pracę, aby była ona efektywna, poruszone są też kwestie aplikacji wspierających pracę zdalną.
Szkolenie to posiada następujące rozdziały:
  • Definicje i przepisy
  • O czym warto wiedzieć rozpoczynając pracę w systemie zdalnym?
  • Kluczowe dokumenty dotyczące pracy świadczonej zdalnie
  • Bezpieczeństwo i higieny pracy świadczonej zdalnie
  • Organizacja pracy zdalnej z domu
  • Środki komunikacji elektronicznej
  • Urządzenia i sprzęt w pracy zdalnej